والدین محترم باید بدانند، مطلوب‌ترین روش برای روبروشدن با گستاخی نوجوانان گفت‌وگو در فضای آرام و كم‌تنش است. تهاجم متقابل به گستاخی دامن می‌زند.
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:50  توسط یک معلم  | 
آموزش قرآن، حدیث و اخبار گذشتگان و اندیشه‌ اسلامی، به كودكان، از ضروریات تربیت اسلامی است
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:47  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:22  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:20  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:18  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:12  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:11  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:8  توسط یک معلم  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:6  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:5  توسط یک معلم  | 
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 20:1  توسط یک معلم  | 
 

بچه ها مجازند فردا هیچ تکلیفی نداشته باشند.(به دلیل برآورده شدن آرزوی یکی از بچه ها).

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 19:40  توسط یک معلم  | 
۱- قرآن(خواندن آیه های ۵۸ و۵۹و۶۰ سوره بقره).

۲-بخوانیم(نوشتن نکته های درس ۸و۹و۱۰ و۱۱)+نوشتن واژه های درس ۱۱

۳-مدنی(پرسیدن درس ۴و۵).

۴-انشا(اگر غول چراغ در اتاق شما ظاهر شود چه آرزوهایی را به او می گویید).

۵-املا(دیکته درس ۱۰و۱۱)+چک کردن تمرین دیکته

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1391ساعت 18:56  توسط یک معلم  | 
۱-ریاضی(حل تمرین های گاج تا صفحه ۸۰).

۲-علوم( تدریس).

۳-جغرافیا(درس ۴ و۵ پرسیده می شود).

۴-بخوانیم(پرسیدن واژه ها)

۵-امتحان مجله جلد سوم

+ نوشته شده در  یکشنبه سوم دی 1391ساعت 23:23  توسط یک معلم  | 
۱- قرآن(خواندن آیه های ۴۴ ۴۵ و۴۶ سوره بقره).

۲-ریاضی(حل تمرین های کتاب گاج تا صفحه ۸۰)

۳- هدیه ها(نوشتن نکته های درس ۸ و ۹و ۱۰).

۴- دیکته درس ۹ و ۱۰ +چک کردن تمرین دیکته

+ نوشته شده در  شنبه دوم دی 1391ساعت 21:4  توسط یک معلم  |